• Uluslararası Evrim Kongresi
  • Programın Misyonu
    Evreni, dünyayı ve canlılığı anlama konusundaki temel sorunlardan birisi olan canlılığın oluşumu ve evrimi konusunun, bilimsel boyutunu bir hayli aşan bir ilgi görmesi nedeniyle, en son bilimsel veriler ışığında tartışılması; ideolojik ve önyargıya dayalı çarpıtmalardan uzak bir biçimde tarafsızlığın yeniden tesis edilmesi, bu sayede daha nesnel ve tarafsız bir bakış açısıyla evrim ve canlılık konusunun bilimsel olarak birleştirici bir çerçevede ele alınması. Dogmatik ve tek yanlı inanç ve bilgi anlayışlarına dayanan argümanları çeşitlendirerek, farklı bilimsel tezlerin daha diyalektik bir biçimde tartışılabilmesini sağlamak.

    Programın Vizyonu
    Önyargılarla çarpıtılmamış, salt bilimsel kanıt ve düşüncelerin ifade edilebildiği daha özgürlükçü, bilimsel ve uluslararası bir çalışma ve paylaşma ortamının oluşturulması.

  • GALERİ