3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Uluslararası Engelliler Günü olarak belirlenmiş ve bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Her yıl bu gün için değişik bir tema belirlenmekte ve tüm engelli bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik haklarının korunması ve sorunlarına dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır.

Birleşmiş Milletlerin Eylül 2015’teki tarihi BM Zirvesinde benimsenen ve Ocak 2016’da 2030 Gündem’i olarak ilan edilen;

1. Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması

2. Açlığın Yeryüzünden Silinmesi

3. Sağlık ve Refah

4. Kaliteli Eğitim

5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

6. Temiz Su ve Sanitasyon

7. Makul Fiyatlı ve Temiz Enerji

8. Düzgün İş ve Ekonomik Büyüme

9. Sanayi, İnovasyon ve Altyapı

10. Eşitsizliklerin Azaltılması

11. Sürdürülebilir Şehirler ve Mahalleler

12. Sorumlu Tüketim ve Üretim

13. İklim Önlemleri

14. Sualtında Hayat

15. Yeryüzünde Hayat

16. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

17. Hedefler İçin İşbirlikleri

2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de kapsadığı bir konu olarak bu sene “Engelli bireylerin güçlendirilmesi ve eşitliğin sağlanması” konusu belirlenmiştir.
Bu bağlamda, engelli bireylerin toplumun her alanında tam ve eşit katılımını sağlamak, engelli kişiler için ve engelli kişilerle uygun ortamlar yaratmanın önemi hakkında farkındalık yaratılıp bu konuya destek verilecektir.

Dünyada Engellilik

Dünya nüfusunun en az % 10’u ya da 650 milyon insan bir engelle yaşamaktadır (1).
Dünyadaki yoksulların % 20’si engellidir (2).
Bazı Afrika ülkelerinde okula gitmeyen engelli çocukların oranı son derece değişkendir ve % 65 – 85 arasındadır (3).
Beş yaş altı ölüm oranının bir bütün olarak% 20’nin altına düştüğü ülkelerde engelli çocuklar için ölüm oranı% 80 gibi yüksek olabilir (4).
Düşük gelirli ve orta gelirli birçok ülkede, yardımcı cihazlar ve teknolojiye ihtiyaç duyan engelli kişilerin sadece% 5-15’inin onlara erişimi vardır (5).

Referanslar

  • WHO (1976). Unpublished WHO document No. A29/INF.DOC/1, Geneva, 1976.
  • Elwan A (1999). Poverty and Disability: a survey of the literature, World Bank, Washington.
  • UNESCO (2008). EFA global monitoring report 2009: overcoming inequality: why governance matters. UNESCO, Paris.
  • DFID (2000). Disability, Poverty and Development. DFID, London.
  • WHO (2009). Assistive devices/technologies.